مشخصات فایل(الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور)

الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور|936245|sale57|ورزش‌های بومی و محلی, توسعه, الگو, ایران
با ما همراه باشید با موضوع الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشورچکیده هدف از این پژوهش، طراحی الگوی توسعۀ ورزشهای بومی و محلی (وربوم) با تأکید بر 3 جنبۀ احیا، ترویج و ارتقا در کشور میباشد. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و بهصورت پیمایشی انجام شده است. نمونۀ آماری پژوهش را 2983 نفر از دستاندرکاران هیأتهای و...

مطالب دیگر:
📗جزوه کامل خواص فیزیکی مواد📗مقاله ترجمه شده فعالیت های بدنی در زمان تفریح Physical Activity Patterns📗ترجمه مقاله عوارض روانی سوء استفاده از استروئید تقویتی Psychiatric Complications📗مقاله ترجمه شده استانداردهای فشرده سازی تصویری VIDEO COMPRESSION STANDARDS📗ترجمه مقاله بررسی ساختار ویدئو VIDEO STREAMING📗ترجمه مقاله مسیریابی ویژه متحرک هندسی Asymptotically Optimal Geometric Mobile AdHoc Routing📗ترجمه تحقیق درباره پروتکل های روتین و عادی اینترنتی Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols📗آموزش آرشیکد ArchiCAD📗نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر)📗پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه📗IDS سیستم📗حافظه داخلی تلفن📗طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان📗تحقیق در مورد دوران اقتدار و زوال رضاخان📗تحقیق در مورد دین در ایران باستان📗دیدگاه امام خمینی در رابطه با سیاست خارجی📗بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایه اول📗مقاله حبسیه نویسی در ادبیات فارسی📗مقاله درباره حافظ و زندگینامه و اشعار ان📗تحقیق درباره فردوسی و مفهوم حماسه📗نحوه تشکیل دولت صفوی📗تحقیق در مورد دژى در دامنه البرز (مرورى بر جنبش حسن صباح)📗تحقیق در مورد بیوتروریسم📗تحقیق در مورد دادائیسم📗تحقیق در مورد خوارزمشاهیان