مشخصات فایل(مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری)

مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری|936302|sale57|رفتار شهروندی, سوارکاری, والیبال, تماشاگران
با ما همراه باشید با موضوع مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاریچکیدههدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسۀ بروز مؤلفههای رفتار شهروندی در باشگاههای والیبال و سوارکاری از دیدگاه تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسبدوانی گنبد کاووس میباشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی م...

مطالب دیگر:
📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد📜نقشه ی همبارش استان ایلام📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق📜نقشه ی همبارش استان کرمان📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هریس📜نقشه ی همبارش استان کرمانشاه📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان هشترود📜نقشه ی همبارش استان خراسان جنوبی📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جلفا📜نقشه ی همبارش استان خراسان رضوی📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر📜نقشه ی همبارش استان خراسان شمالی📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملکان📜نقشه ی همبارش استان خوزستان📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مراغه📜نقشه ی همبارش استان کهگیلویه و بویراحمد📜نقشه ی همبارش استان کردستان📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند📜نقشه ی همبارش استان لرستان📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان میانه📜نقشه ی همبارش استان مرکزی📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اسکو📜نقشه ی همبارش استان مازندران📜شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سراب📜نقشه ی همبارش استان زنجان